Že uporabljate SSL certifikat?

Vse več je ponudnikov spletnega gostovanja, ki poleg najema strežnika ponujajo tudi SSL certifikate. Storitvi sta namreč tesno povezani, skupno točko obeh pa predstavlja spletna stran. Kot zagotovo veste, je spletno gostovanje nujno potrebno za delovanje spletne strani, saj mora biti ta postavljena na nekem strežniku, medtem ko SSL certifikat za delovanje ni nujen, a vsekakor priporočljiv.

SSL certifikat

Priporočamo vam, da na svojo spletno stran namestite SSL certifikat.

Danes vam bomo poskušali SSL certifikate čim bolj približati, da boste točno vedeli, kaj sploh so, kako delujejo, čemu so namenjeni in katere so glavne prednosti, ki jih prinašajo.

SSL certifikat zakodira spletno povezavo

Poglejmo si najprej, kaj natančno SSL certifikat sploh je. Gre za digitalno varnostno potrdilo, ki z uporabo SSL tehnologije šifrira podatke, ki se prenašajo med strežnikom oz. spletno stranjo ter njenimi obiskovalci oz. njihovimi brskalniki. Spletna stran z nameščenim SSL certifikatom se nahaja na varni https:// povezavi, kjer so vsi podatki šifrirani, podatke pa lahko razberejo zgolj tisti, katerim so le-ti namenjeni.

Sam SSL certifikat torej ne preprečuje možnosti prestreganja podatkov, vendar poskrbi za to, da tretje osebe podatkov ne morejo uporabiti, saj so šifrirani. Za šifriranje se največkrat uporablja napredna 256-bitna enkripcija, ki jo je brez ustreznega ključa praktično nemogoče dešifrirati.

Poznamo različne SSL certifikate

Osnovna delitev SSL certifikate deli v tri skupine. To so:

  • domenski certifikati (ang. Domain Validation Certificate),
  • poslovni certifikati (ang. Organization Validation Certificate),
  • razširjeni certifikati (ang. Extended Validation Certificate).

Domenski certifikati so tisti, ki priskrbijo zgolj validacijo domene. Nosilec domene ob nakupu domenskega SSL certifikata prejme e-pošto na domenski elektronski predal, s čimer potrdi lastništvo domene.

Poslovni certifikati poleg validacije domene zajemajo tudi preverjanje verodostojnosti podjetja oziroma organizacije, ki želi pridobiti SSL certifikat. Izdajatelju certifikata je običajno potrebno poslati poslovne dokumente, ki dokazujejo obstoj in poslovanje podjetja. Včasih je dovolj, da je podjetje vpisano v javne poslovne registre.

Razširjeni certifikati prav tako vključujejo validacijo domene in podjetja oziroma organizacije. Gre za temeljito preverjanje, glavna prednost razširjenih certifikatov pa je zeleno okence na vrhu brskalnika, kjer je zapisano ime podjetja. S tem jasno vidnim elementom obiskovalci takoj vedo, da je uporaba spletne strani varna, saj jo je preveril izdajatelj certifikata.

Razširjeni SSL certifikat

Glavna prednost razširjenega SSL certifikata je zelena vrstica v brskalniku.

SSL certifikate lahko delimo tudi tako:

  • klasični certifikati, ki so namenjeni zaščiti ene domene (vključujejo tudi zaščito www. poddomene),
  • wildcard certifikati, ki zaščitijo vse poddomene spletnega mesta,
  • večdomenski certifikati (ang. Multiple Domain Certificates), namenjeni zaščiti večjega števila domen.

Glavne prednosti SSL certifikatov

Ne veste, zakaj bi na svojo spletno stran namestili SSL certifikat? Morda vas prepriča katera izmed glavnih treh prednosti.

1. Vsi podatki, ki se bodo prenašali med vašo stranjo in obiskovalci, bodo šifrirani, zato bo možnost zlorabe podatkov mnogo manjša. To je še posebej pomembno, če upravljate s spletno trgovino ali spletnim mestom, kjer redno prihaja do izmenjave občutljivih podatkov (npr. imena in priimki, gesla, bančni podatki).

Šifrirani podatki

Šifriranje občutljivih podatkov predstavlja glavno prednost SSL certifikatov.

2. Če bodo obiskovalci videli, da je na vaše spletno mesto nameščen SSL certifikat, bo njihovo zaupanje do spletišča večje. Ravno zaradi tega je SSL certifikat zelo priporočljivo namestiti na spletno trgovino, saj so mnoge raziskave dokazale, da se je zaradi povečanega zaupanja stopnja spletne prodaje povečala.

3. Ena izmed prednosti, ki je glavni povod za to, da se za SSL certifikat odločajo tudi lastniki povsem preprostih strani, kjer do izmenjave občutljivih podatkov sploh ne prihaja, je ta, da prisotnost certifikata pozitivno vpliva na pozicije v iskalniku Google. Z nameščenim SSL certifikatom torej lahko pričakujete večjo vidnost v spletnem iskalniku, s tem pa tudi večjo obiskanost spletnega mesta.

Več o prednostih SSL certifikatov si lahko preberete v blog objavi NEOSERV.SI.