Prednosti in slabosti gostovanja v oblaku

Gostovanje v oblaku ni bistveno drugačno od deljenega gostovanja, saj si strežnike delijo različne spletne strani. Razlika je v tem, da ne gre za gostovanje na enem samem strežniku, temveč je gostovanje razdeljeno na več fizičnih strežnikov, ki so med seboj povezani. Oblak oziroma strežniški sistem kot kombinacija fizičnih strežnikov, omrežja in programske opreme zagotavlja, da je gostovanje predvsem veliko bolj zanesljivo kot klasično deljeno gostovanje, nekoliko bolj vprašljiva pa je varnost.

Prednosti gostovanja v oblaku

V interesu vsakega lastnika spletne strani je, da je njegova stran vedno dostopna in vedno na voljo, kar lahko pri gostovanju na enem samem strežniku pomeni težavo – v času nadgradenj običajno ni tako. Pri oblaku gre za povezan sistem, kjer na dostopnost začasno nedelovanje enega strežnika ne vpliva, saj je mogoče do vsebin dostopati preko drugih. Tako lahko ponudnik gostovanja v oblaku svojim uporabnikom zagotovi dostop do spletnih strani prav vsako minuto. Kadar imate spletno trgovino, je to še bolj ključno kot pri klasičnih spletnih straneh, saj vsak izpad v dostopnosti strani ne pomeni le nejevolje uporabnikov, temveč tudi zmanjšanje prometa.

Gostovanje v oblaku

Gostovanje v oblaku ima bistveno prednost – stalno dosegljivost strani.

Pri gostovanju v oblaku torej vsak strežnik opravlja svoje delo, zato je to hitro in učinkovito, kadar eden od njih ne deluje ali je preobremenjen, pa njegovo delo začasno prevzamejo drugi.

Slabosti gostovanja v oblaku

Strežniški sistemi oziroma oblaki omogočajo spletnim nepridipravom, da pridejo do naših podatkov skozi več vstopnih točk. Gostovanje v oblaku zato zahteva, da se še bolj poskrbi za varnost. Kakovostni ponudniki gostovanja v oblaku s tem nimajo večjih težav in so dejansko »oboroženi« z vsem, kar preprečuje napade, tako da je lahko pri njih varnost na relativno visokem nivoju.

Tudi cena ni zanemarljiva. Če imate preprosto spletno stran, vam lahko gostovanje v oblaku stroške poveča, zato se zanj v takšnem primeru običajno ne odločimo. Kadar so vsebine obširne in spletne strani velike ter predvsem množično obiskane, pa si lahko z oblakom stroške celo zmanjšamo – tudi za polovico!

Kdaj je gostovanje v oblaku nevredno svojega denarja? Tudi tu je potrebno paziti na kakovost ponudnika in njegove zmogljivosti. Kadar je strojna oprema slaba, nam oblak ne pomaga kaj dosti, saj delovanje ne more biti izboljšano. Takšna praksa je razširjena predvsem pri ponudnikih, ki nudijo gostovanje v oblaku po smešno nizkih cenah in upajo, da bodo na ta račun dobili več strank. Vendar je za te dejansko bolje, da ostanejo pri dobrem ponudniku klasičnega deljenega gostovanja, kot pa da se odločijo za slab oblak.